Samenvoeging Winterswijkse verenigingen

Per 1 januari 2018 zijn de leden van PV De Luchtbode uit Winterswijk overgegaan naar PV De Gevleugelde Vrienden, eveneens in Winterswijk. De samenwerking van de laatste jaren is uitgemondt in een samenvoeging van de beide verenigingen. Er is gekozen voor het opheffen van De Luchtbode en samenkomst in De Gevleugelde Vrienden.  Het Bestuur van de CC Achterhoek wenst alle betrokkenen veel spelplezier samen.

 

In Lichtenvoorde heeft een aantal nieuwe leden vanuit Vreden (D) zich aangemeld bij de vereniging De Blauwe Doffer. Deze leden zijn aangenomen binnen Afdeling 9. Belangrijk criterium bij het aannemen van leden uit ons buurland is dat deze binnen 10 km(hemelsbreed) uit de grens met ons werkgebied moeten  wonen.

Het bestuur wenst allen een hartelijk welkom binnnen onze CC en veel spelplezier.