Africhtingen

Ook in 2018 zal vanuit de CC weer een aantal africhtingen worden georganiseerd, zoals u dat gewend was en zoals besloten op de voorjaarsvergadering.

We hebben in principe onderstaande data vastliggen :

24 maart Gennep, samen met CC Silvolde
19 Juni Isselburg, alleen CC 1
23 Juni Kalkar, alleen CC 1
26 juni Kalkar als reserve alleen CC 1
31 Juli Isselburg, alleen CC 1
4 Augustus Kalkar, alleen CC 1
7 Augustus Kalkar als reserve alleen CC 1

Doel is om op de avond van tevoren op te halen. Via de mail houden we u op de hoogte.

Kosten voor de CC zullen naar rato van het aantal leden per vereniging verdeeld worden. Hoe kosten aan de leden worden doorberekend is aan de vereniging zelf.