Informatie seizoen 2023!

Gratis prijzenfestival 2023.

Op de eerste 3 vluchten per categorie vervliegen we een fruitpakket op plaats 25 en
een cheque ter waarde van €20.00 op plek 50. ( maximaal 3 per liefhebber )
Op alle vluchten wordt aan de laatst prijswinnende liefhebber met de 1e duif een verrassingsprijs uitgereikt. (maximaal 3 per liefhebber over alle vluchten).

Op de 1e jonge duivenvlucht wordt weer een BBQ pakket ter waarde van €150.00 vervlogen.
De vereniging die als eerste 5 aangewezen duiven in de uitslag heeft wint deze prijs.
Mocht er geen enkele vereniging zijn die 5 aangewezen duiven in de prijzen heeft wordt deze BBQ prijs op de eerstvolgende vlucht vervlogen.
Inleg €10.00 per vereniging. Restant (€50.00) is voor rekening CC 6.
Dit pakket wordt binnen 14 dagen uitgereikt aan de vereniging.

De 1e natourvlucht is de attractievlucht van CC 6.
We vervliegen 10 cheques ter waarde van € 20,00 ( inleg gratis).
Verdeling: het aantal prijsduiven gedeeld door 10 te beginnen bij plaats 1( één per liefhebber).

Bij afgelasting telt de eerst volgende vlucht.

Niet opgehaalde prijzen worden niet meegegeven aan derden zonder het bestuur vooraf in kennis te stellen en gaan in de verloting.

Vluchtwinnaars zullen worden benadert voor een kleine reportage met foto (zelf aanleveren) voor onze site. Aanleveradres: stan@stantenthije.nl

Kampioenschappen 2023

Dit jaar vervliegen we de kampioenschappen 1 op 3.

Mochten er door de vogelgriep verenigingen worden uitgesloten aan deelname en daardoor niet mee kunnen doen voor de kampioenschappen, dan zullen we hiermee rekening houden en een kampioenschap hanteren met en zonder deze verenigingen.

De snelheid wordt berekend over vitesse,midfond en jong.
Per categorie kennen wij 10 on- en aangewezen kampioenen.
Per onderdeel 5 duifkampioenen.

Tevens kent CC de Achterhoek een Keizerkampioenschap snelheid, overnachtfond en kleine fond.
Voor de snelheid telt het resultaat van Vitesse,Midfond en Jonge duiven minus de 3 jonge duiven NPO vluchten. Voor de kleine fond tellen alle dagfond vluchten en de drie NPO jonge duivenvluchten.

Onaangewezen: Percentage kampioenschap (zie afdeling)
Aangewezen: twee van de bovenste drie van de lijst.

Alle kampioenen ontvangen een diploma. Er worden geen geldbedragen uitgekeerd.

Kampioenen en vluchtwinnaars worden benadert voor het schenken van een bon/duif voor onze jaarlijkse bonnenverkoop.

Africhtingen 2023.
Kosten €5.00 per coördinaat.
Met deze bijdrage kan men onbeperkt duiven inkorven op de door cc6 georganiseerde africhtingen.

CC africhting oude duiven
Zaterdag 8 april of zondag 9 april ( weersafhankelijk)
Losplaats in overleg

CC africhting jonge duiven
Dinsdag 27 juni
Losplaats nader te bepalen.

CC africhting natour
Dinsdag 8 augustus
Losplaats nader te bepalen

Ophaalschema in overleg. (Uitgangspunt is ’s avonds ophalen)

Prijsuitreiking 2023.
De feestelijke kampioenenhuldiging en prijsuitreiking zal altijd plaatsvinden in het laatste weekeinde van oktober. Dit jaar 2023 zal deze gehouden worden op 27 oktober in Lichtenvoorde.
Koffie en cake wordt aangeboden door het bestuur, drank is voor eigen rekening.