Woordenboek Duivensport

Onder deze kop staan een groot aantal veel voorkomende termen uit de duivensport uitgelegd.

De wens is om hiermee een buitenstaander meer inzicht in de termen, kreten en uitspraken binnen de duivensport te gunnen.

Er is een onderverdeling gemaakt op alfabetische basis. Het is best een uitdaging om compleet te zijn is. Dit woordenboek is dan ook nog onder constructie en zal stap voor stap gevuld worden. De gekleurde letters zijn links naar een woordenboekpagina. Door er op te klikken komt men op de overeenkomstige pagina.

   B&C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O  P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z